White Deodorant/Lotion Bar Tube & Top 2.5 oz - 1 Dozen